Mede dankzij onze sponsors zijn wij in staat onze dressuurwedstrijden te organiseren.

Sponsors, ook namens alle ruiters en amazones, onze hartelijk dank.