Voorwaarden lidmaatschap / prijzen

Toelichting voorwaarden lidmaatschap RV de Cavalier:

Wilt u lid worden van onze vereniging dan kunt u zich per mail inschrijven rvdecavalier@gmail.com. U ontvangt dan een inschrijfformulier. Zodra deze ingevuld ontvangen is zal uw lidmaatschap aangevraagd worden per gewenste ingangsdatum. U ontvangt hiervan een factuur via onze penningmeester.

!  Het verenigingsjaar loopt per 1 januari tot 31 december.

 Contributie bedraagt € 40,00 per kalender jaar.

 De basisafdracht KNHS (exclusief eventuele registratiekosten bij eerste aanmelding) en het  abonnement op Paard & Sport worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Een abonnement op Paard & Sport is verplicht voor startkaarthouders en kaderleden. Enkel een tweede of volgend gezinslid op een adres waar al een Paard & Sport wordt ontvangen, is hiervan vrijgesteld. Niet-rijdende leden kunnen kiezen of zij een abonnement op Paard & Sport wensen.

Rijvereniging De Cavalier heeft een KNHS-erkenning voor dressuurwedstrijden voor zowel paarden als pony's.

 U kunt zelf uw startkaart(en)/pas(sen) opzeggen bij de KNHS (via www.knhs.nl : mijn knhs) of via onze secretaris. Als u een startkaart /pas opzegt, blijft uw lidmaatschap onveranderd.  Als u geen startkaart /pas meer hebt en wel lid wilt blijven, maar geen Paard & Sport meer wilt ontvangen, dan moet u dit expliciet en schriftelijk aan ons doorgeven!

! Opzeggen van het lidmaatschap gaat nooit automatisch. Opzeggen kan tot 15 november, omdat deze voor 1 december bij KNHS binnen dienen te zijn. Opzeggingen na deze datum worden door KNHS niet meer voor 1 januari in behandeling genomen, waardoor de volledige afdracht voor het nieuwe jaar blijft verschuldigd aan de KNHS.

!  Als u een nieuwe startpas wilt aanvragen, dan kunt u dit doen via de website  www.knhs.nl : mijn knhs of via onze secretaris. Houd wel het paspoort van uw paard bij de hand en het verenigingsnummer en persoonsnummer.

!  Beeindiging van het lidmaatschap/donateurschap kan alleen schriftelijk of per e-mail bij onze secretaris tot uiterlijk 15 november van het verenigingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin u uw lidmaatschap wilt beeindigen. U ontvangt altijd een bevestiging. Als u geen bevestiging heeft ontvangen, is uw afmelding niet bij ons aangekomen. Neem dan contact met ons op!

!  Als u uw lidmaatschap beeindigt, wordt u ook afgemeld bij de KNHS. U kunt natuurlijk wel meteen weer lid worden van een andere vereniging, die u dan opnieuw bij de KNHS aanmeldt.

De genoemde bedragen en tarieven gelden voor 2018.

Zelf uw wijzigingen doorvoeren gaat eenvoudig en snel via de optie:
 www.knhs.nl  /  helpdesk KNHS 0577 - 408300 /  servicedesk@knhs.nl.

Tarieven overzicht 2018

Lidmaatschap (jaarlijks) € 40,00
Afdracht KNHS (jaarlijks) € 21,75
Startpas paard (jaarlijks) € 114,75,-
Startpas pony (jaarlijks) € 90,00,-


Prijzen zijn ondervoorbehoud van (type)fouten.
(Overige) tarieven zijn te vinden in de tarievenlijst van de KNHS.

Verenigingsnummer:

Pony's RV De Cavalier V60512

Paarden RV De Cavalier V60425

Wilt u lid worden van onze vereniging? Dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met ons wedstrijdsecretariaat via het e-mailadres rvdecavalier@gmail.com.
Indien u al bent geregistreerd bij de KNHS gaarne uw KNHS persoonsnummer doorgeven.

Na aanmelding en verwerking hiervan bij de KNHS krijgt u van rijvereniging De Cavalier een gezamenlijke rekening voor alle kosten behalve uw startbescheiden. Daarvoor krijgt u een factuur rechtstreeks van de KNHS. Houd er rekening mee dat de betalingstermijn bij de KNHS 14 dagen is en bij onze rijvereniging 30 dagen.

Wij schieten als vereniging een groot deel van uw KNHS kosten voor en stellen het dan ook bijzonder op prijs als u onze rekening tijdig betaald.

Wij rekenen op uw medewerking!